Blog Demotie

Leerzaam

HILVERSUM – Een leuke en zeker ook leerzame klus. ‘Maak voor ons een verhaal met foto’s over ons jaarevenement dat wij onze medewerkers in een nieuwsbrief kunnen aanbieden’, vroeg de netwerkorganisatie voor de oudere medewerker PROUD@UWV. Uiteraard was de hieronder beschreven lezing maar een klein onderdeel van de middag, maar die was zo interessant dat ik die graag wil delen in mijn Blog. Er werd namelijk een lezing gegeven over demotie. Veel mensen komen ermee in aanraking en de boodschap was:  maak er een win-winsituatie van en maak er een goed verhaal van.

ej bruinekool fotografie en tekst 06

 

Tanja Verheyen, wetenschapper Vrije Universiteit Brussel, en Bob Vermeir, VRT-journalist, gaven de  lezing over demotie, door hen ‘remotie’ genoemd. ‘Demotie staat in Wikipedia omschreven als “teruggaan uit een hogere functie naar een lagere” en demotion is “de handeling van het verwijderen” en klinkt nog negatiever. Zij vinden zelf echter dat je het beeld positief moet maken, ‘een stap terug is een stap vooruit’ is de ondertitel van hun boek ‘Remotie’. Tenminste 25 procent van de beroepsbevolking zal hiermee te maken gaan krijgen, mede door de snel veranderende arbeidsmarkt.

Taboe

‘Er hangt nog een taboe rond carrièrewendingen’, vertelt Verheyen. Het wordt steeds noodzakelijker om een loopbaan flexibel in te richten. De tijd dat werknemers lang op dezelfde werkplek blijven zitten, is allang voorbij. Ook het carrièretraject verandert en moet onder de loep worden genomen. Een loopbaan gaat niet altijd alleen maar omhoog, maar kan ook een zijweg inslaan. Niet iedereen groeit door naar chef of CEO, veel mensen willen dat niet eens. Robotisering, automatisering, vergrijzing en schaarste op de arbeidsmarkt maken carrièrewendingen actueel.

Frisse kijk

Niet alleen laagopgeleiden, maar ook het midden- en hoger kader worden door remotie geraakt. De cijfers van werknemers die ermee in aanraking komen tijdens hun carrière, zijn nu al hoog: 30% van de mannen en 25% van de vrouwen. ‘Het is dus zaak het taboe te doorbreken en er samen beter van te worden, ofwel er een positieve wending aan te geven’, zegt Verheyen. Als voorbeeld noemt Vermeir: ‘Wouter Bos, voormalig minister van Financiën, koos in 2010 voor zijn gezin en stapte uit de politiek. Later ging hij als partner bij KPMG werken. Hij verdient nu tweemaal de Balkenende-norm’.

Eén op vier

Het is een interessant onderwerp waar zeker 25 procent van de beroepsbevolking mee krijgt te maken. Dat is in Nederland rond de twee en een kwart miljoen mensen.  Verheyen en Vermeir omschrijven feilloos en fris hoe je het negatieve woord ‘demotie’ een positieve wending kan geven. Zij onderbouwen dit met interviews van mensen die het meegemaakt hebben. Allicht eens nuttig op hun site te kijken (http://www.remotie.be/) of het boek te lezen. Dan ben je voorbereid om er iets positiefs van te maken.

Seo wordpress plugin by www.seowizard.org.
Call Now Button